Smaller Default Larger

Po godzinach

Materiały reklamowe  - zawsze aktualne nie zawsze zrozumiałe

 

 

 

 • IMG_0780
 • IMG_0781
 • IMG_0782
 • IMG_0783
 • IMG_0784
 • IMG_0785
 • IMG_0786
 • IMG_0787
 • IMG_0788
 • IMG_0789
 • IMG_0790
 • IMG_0791
 • IMG_0792
 • IMG_0793
 • IMG_0794
 • IMG_0795
 • IMG_0796
 • IMG_0797
 • IMG_0798
 • IMG_0799
 • IMG_0800
 • IMG_0801
 • IMG_0802
 • IMG_0804
 • IMG_0806
 • IMG_0807
 • IMG_0808
 • IMG_0809
 • IMG_0810
 • IMG_0811
 • IMG_0812
 • IMG_0813
 • IMG_0814
 • IMG_0815
 • IMG_0816
 • IMG_0817
 • IMG_0818
 • IMG_0819
 • IMG_0820
 • IMG_0821
 • IMG_0822
 • IMG_0823
 • IMG_0824
 • IMG_0825
 • IMG_0826
 • IMG_0827
 • IMG_0829
 • IMG_0830
 • IMG_0831
 • IMG_0832
 • IMG_0833
 • IMG_0834
 • IMG_0835
 • IMG_0836
 • IMG_0837
 • IMG_0838
 • IMG_0839
 • IMG_0840
 • IMG_0841
 • IMG_0842
 • IMG_0843
 • IMG_0844
 • IMG_0845
 • IMG_0846
 • IMG_0847
 • IMG_0848
 • IMG_0849
 • IMG_0850
 • IMG_0851
 • IMG_0852
 • IMG_0853
 • IMG_0854
 • IMG_0855
 • IMG_0856
 • IMG_0857
 • IMG_0858
 • IMG_0859
 • IMG_0860
 • IMG_0861
 • IMG_0862
 • IMG_0863
 • IMG_0864
 • IMG_0865
 • IMG_0866
 • IMG_0867
 • IMG_0868
 • IMG_0869
 • IMG_0870
 • IMG_0875
 • IMG_0876
 • IMG_0877
 • IMG_0878
 • IMG_0879
 • IMG_0880
 • IMG_0881
 • IMG_0882
 • IMG_0884
 • IMG_0885
 • IMG_0886
 • IMG_0887
 • IMG_0888
 • IMG_0889
 • IMG_0891
 • IMG_0892
 • IMG_0894
 • IMG_0895
 • IMG_0896
 • IMG_0897
 • IMG_0898
 • IMG_0900
 • IMG_0902
 • IMG_0903
 • IMG_0905
 • IMG_0909
 • IMG_0910
 • IMG_0912
 • IMG_0913
 • IMG_0914
 • IMG_0915
 • IMG_0916
 • IMG_0917
 • IMG_0918
 • IMG_0919
 • IMG_0920
 • IMG_0921
 • IMG_0923
 • IMG_0924
 • IMG_0925
 • IMG_0926
 • IMG_0927
 • IMG_0929
 • IMG_0930
 • IMG_0931
 • IMG_0932
 • IMG_0934
 • IMG_0935
 • IMG_0936
 • IMG_0937
 • IMG_0939
 • IMG_0940
 • IMG_0941
 • IMG_0942
 • IMG_0943
 • IMG_0944
 • IMG_0945
 • IMG_0946
 • IMG_0947
 • IMG_0948
 • IMG_0949
 • IMG_0950
 • IMG_0951
 • IMG_0952
 • IMG_0953
 • IMG_0954
 • IMG_0955
 • IMG_0956
 • IMG_0957
 • IMG_0958
 • IMG_0959
 • IMG_0960
 • IMG_0961
 • IMG_0962
 • IMG_0963
 • IMG_0964
 • IMG_0965
 • IMG_0966
 • IMG_0967
 • IMG_0968
 • IMG_0969
 • IMG_0970
 • IMG_0971
 • IMG_0972
 • IMG_0973
 • IMG_0974
 • IMG_0975
 • IMG_0976
 • IMG_0977
 • IMG_0978
 • IMG_0979
 • IMG_0980
 • IMG_0981
 • IMG_0982
 • IMG_0983
 • IMG_0984
 • IMG_0985
 • IMG_0986
 • IMG_0987
 • IMG_0988
 • IMG_0989
 • IMG_0990
 • IMG_0992
 • IMG_0995
 • IMG_0996
 • IMG_0997
 • IMG_1003
 • IMG_1004
 • IMG_1005
 

Domenę publiczną możemy rozumieć jako dobro wspólne całego społeczeństwa, a nawet całej ludzkości. Składają się na nią takie  zasoby wspólne, jak: dziedzictwo kulturowe, wspólny język, wspólna wiedza i wymieniane informacje czy środowisko naturalne i krajobraz. Dobra wspólne charakteryzują się tym, że ich wykorzystanie ma w jakimś stopniu nierywalistyczny charakter (dobra nie upływa wraz z konsumpcją). Na początku 2010 roku europejskie konsorcjum “Communia” (zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi “cyfrowej domeny publicznej”) opublikowało ‘Manifest domeny publicznej’, który stwierdza, że: Domena publiczna leży u podstaw naszej świadomości, wyrażonej przez wspólnotę wiedzy i kultury. Jest surowcem, dzięki któremu tworzymy nową wiedzę i dzieła kultury. Zdrowa i prosperująca domena publiczna jest niezbędna dla zapewnienia społecznego i ekonomicznego dobrobytu naszych społeczeństw. 

Domena publiczna to także pojęcie prawne obecne w Konwencji Berneńskiej. W świetle prawa autorskiego jest rozumiana jako narzędzie gwarantowania dostępu do nauki, edukacji i kultury. Daje wszystkim obywatelom nieograniczone prawo do dzieł, których wykorzystanie nie podlega restrykcjom i ograniczeniom, ponieważ prawa majątkowe do twórczości wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Domena publiczna definiowana jest jako abstrakcyjny zbiór utworów, które nie są kontrolowane, zabezpieczone czy zawłaszczone przez kogoś na mocy systemu monopolu prawnoautorskiego. Określenie to ma wskazywać, że utwory są “własnością publiczną”, dostępne dla każdego z nas, do wykorzystania w dowolnym celu.
 
O domenie publicznej mówi się najczęściej w opozycji do utworów, których wykorzystanie jest ograniczone. Zgodnie ze współczesnym polskim prawem autorskim oryginalne prace literackie, dzieła sztuki, utwory muzyczne itp. są chronione prawem od momentu ich stworzenia aż do 70 lat od śmierci autora/współtwórców. Po tym czasie wygasa prawo autorskie, a utwór wchodzi do domeny publicznej. W polskim systemie prawnym nie ma definicji public domain. Nie oznacza to, że w polskiej kulturze i literaturze korzystanie z zasobów będących własnością publiczną jest niemożliwe. Niemniej jednak istnieje wiele inicjatyw i projektów, które opierają się na twórczości, do której wygasły autorskie prawa majątkowe, czyli będących w domenie publicznej. Korzystają z niej biblioteki cyfrowe, dygitalizując i udostępniają kopie cyfrowe utworów w Internecie. Jednym z ważniejszych projektów edukacyjnych, który czerpie z zasobów domeny publicznej, jest Szkolna Biblioteka Internetowa Wolne Lektury (projekt prowadzony przez Fundację Nowoczesna Polska).  Na gruncie polskim Koalicja Otwartej Edukacji podejmuje aktywne działania mające na celu upowszechnienie i zakorzenienie w świadomości publicznej istnienie domeny publicznej. Obchody Dnia Domeny Publicznej w Polsce rozpoczęła fundacja Nowoczesna Polska w roku 2007. Od roku 2008 organizatorem obchodów jest Koalicja Otwartej Edukacji. Członkowie Koalicji aktywnie włączyli się także w opracowanie polskiego tłumaczenia Manifestu Domeny Publicznej.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://radioelektronik.pl/images/2014_SSN

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://radioelektronik.pl/images/2014_Pracownicy

 

Definicję organizacji nastawionej na człowieka podaje B. Ring, który stwierdza, że jest ono „wspólnotą osób, które w celu realizacji projektu gospodarczego, etycznego i realistycznego, a zatem celem wzrostu i rozwoju gospodarczego, angażują się i czynią wysiłki w sposób indywidualny i kolektywny, aby osiągnąć cel własnego dowartościowania się jako osób, wnosząc własną specyficzną pracę w zależności od swoich zdolności”. Zadaniem przedsiębiorców i menedżerów jest działanie w sposób taki, aby ekonomiczne prawa wolnego rynku w coraz większym stopniu służyły człowiekowi.

Należy poszukiwać metod, technik i celów, dzięki którym człowiek stanie się podstawowym podmiotem w przedsiębiorstwie i beneficjentem wypracowanych
korzyści. Zgodnie z tym modelem wzorcowy przedsiębiorca:
• jest uczciwy, kompetentny i świadomy swoich obowiązków,
• potrafi zdusić w sobie skłonność do egoizmu,
• jest w stanie pokonać chęć niepohamowanego bogacenia się, niemoralnego zarobku i marnotrawstwa,
• umie okiełznać własne ambicje,
• potrafi odejść od minimalizmu w uczciwości.
Z drugiej strony powinien on być człowiekiem idei, pełnym inicjatywy, poświęcenia i nadziei
Organizacja funkcjonująca na rynku musi przestrzegać podstawowych normi wartości społecznych, etycznych i ekologicznych. Jak piszą M. Kostera i A.K. Koźmiński, „organizowanie jest działalnością par excellence moralną, gdyż wszystko, co ludzie wspólnie robią, ma wymiar moralny”
Jak pisze Dariusz Kowalczyk SJ na łamach tygodnika "Idziemy",  "Papież Franciszek często rozróżnia pomiędzy grzesznikami a ludźmi zepsutymi, skorumpowanymi. I na różne sposoby przestrzega: „Jesteśmy grzesznikami, ale nie bądźmy zepsuci”. Grzesznik jest słaby, ulega pokusom, ale wie, że zgrzeszył i potrafi uderzyć się w piersi i powiedzieć „moja wina”. Potrafi ponieść z pokorą adekwatne konsekwencje swej winy. Serce skorumpowane nie przyznaje się natomiast do słabości i winy. Idzie w zaparte, kluczy, manipuluje. Człowiek zepsuty szuka zawsze sposobu, aby ocalić pozory. Dlatego bardzo dba o dobre maniery, pod którymi ukrywa złe przyzwyczajenia. Deprawacja serca prowadzi do zabicia w sobie wstydu, który w pewnych sytuacjach stoi na straży prawdy. Ów bezwstyd wiąże się z triumfalizmem: „Ale załatwiliśmy tamtych frajerów!”. Człowiek skorumpowany nie zna szczerego braterstwa i przyjaźni, ale jedynie wspólnictwo, tj. bycie wspólnikiem. Ludzi dzieli na wrogów i wspólników. Kiedy skorumpowany sprawuje władzę, to stara się wplatać innych w korupcję czyniąc ich swoimi wspólnikami. Takim zepsutym władcą był na przykład Herod Agryppa I, którego mowy wychwalali pochlebcy: „To głos boga, a nie człowieka”. Autor Dziejów Apostolskich opisuje jednak z aprobatą jego smutny koniec: „Poraził go anioł Pański […]. I wyzionął ducha, stoczony przez robactwo” (12, 23). Wcześniej ten sam autor opisuje, jak skorumpowani Ananiasz i Safira – na słowo św. Pawła – padają martwi (Dz 5,1 nn)."

 

 

„Ustawienie monitorów ekranowych i zasada „czystego biurka”, a ochrona danych osobowych”

Jednym z coraz częściej pojawiających się pytań i wątpliwości jest kwestia dostępu osób nieupoważnionych do danych osobowych wyświetlanych na ekranach monitorów i zawartych w dokumentach pozostawionych na biurkach pracowników pod ich nieobecność. Więcej informacji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

a to też ważne ... dla zdrowia

 

Na przełomie roku odbywają się spotkania koleżeńskie różnych środowisk działających na rzecz rozwoju i wspierania  medycyny transplantacyjnej Trwają także obchody przypadających na rok 2015 i 2016,  30 rocznicy pierwszego przeszczepienia serca oraz 50 rocznicy pierwszego przeszczepienia nerki w Polsce. Dużą rolę w transporcie narządów do transplantacji ogrywały i odgrywają Siły Powietrzne PR. Na wieczorze koleżeńskim zorganizowanym przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego oraz Stowarzyszenie Lotników Polskich spotkali się przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z przeszczepianiem narządów oraz przedstawiciele Sił Powietrznych RP. Biskup Polowy Józef Guzdek wręczył nadane przez Ministra Obrony Narodowej medale i odznaczenia. Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” został wyróżniony Jarosław Cyrynger , Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im prof. Zbigniewa Religi. Tym samym doceniono wkład Kol J. Cyryngera w popularyzacji i promocji pracy Polskich Lotników.  Złotym Medalem został uhonorowany płk pilot Dariusz Tatarowski dowódca I Bazy Lotnictwa Transportowego.

 • IMG_8835
 • IMG_8891
 • IMG_8924
 • IMG_8934
 • IMG_9004

 

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

Profesor Krzysztof Kluszczyński, wybitny uczony o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach elektrotechnika oraz automatyka i robotyka; w specjalnościach: maszyny elektryczne, mechatronika, urodził się 11 lipca 1950 roku w Brzeszczach. Profesor Krzysztof Kluszczyński zajmuje się teorią maszyn elektrycznych, a w szczególności: analizą zjawisk pasożytniczych w maszynach, analizą maszyn o budowie niesymetrycznej, maszyn w stanach awaryjnych oraz maszyn zasilanych niesymetrycznie i niesinusoidalnie. Przedmiotem zainteresowań Profesora są także zagadnienia z zakresu mechatroniki dotyczące niekonwencjonalnych aktuatorów i elementów mechatroniki, złożonych układów automatyki i robotyki, układów z materiałami „inteligentnymi” typu SMART oraz zaawansowanych systemów pomiarowych. Szczególną pasją Profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego jest humanizacja studiów technicznych, dydaktyka oraz rozwój kierunku mechatronika.

Profesor Krzysztof Kluszczyński był organizatorem 80 konferencji, sympozjów, seminariów i warsztatów naukowych, m.in.: od 1987 r. Beskidzkich Seminariów Elektryków; od 1999 r. Międzynarodowych Warsztatów Doktoranckich – uznanej w Europie konferencji doktorantów i młodych pracowników nauki, objętej patronatem Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Automatyki i Informatyki polskich uczelni oraz wspieranej przez Institution of Engineering and Technology w Wielkiej Brytanii, Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS), Deutsche Gesellschaft fürMechatronik e.V. w Niemczech, Gottlob-Frege-Zentrum w Niemczech, ICAM Grande Ecole we Francji oraz Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie. Profesor Krzysztof Kluszczyński tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1973 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze specjalnością maszyny i urządzenia elektryczne. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał z wyróżnieniem w 1978 r. nadany uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rada ta w 1988 r. nadała Profesorowi stopień doktora habilitowanego. W 1996 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Karierę zawodową rozpoczął w Politechnice Śląskiej, gdzie pracuje do dziś.

Profesor Krzysztof Kluszczyński pełnił i pełni wiele funkcji, m.in. od 1999 r. jest przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, był rektorem Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach w kadencji 2005–2007. Jest członkiem m.in.: Komitetu Elektrotechniki PAN (od 2002 r.), Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, Zarządu Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu PTZE Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz członkiem założycielem International Compumag Society, a także członkiem: Steering Committee International Network ”Research and Education in Mechatronics” REM, UNESCO International Centre for Engineering Education, International Liaison Group for Engineering Education. Od 1999 r. pełni rolę National Expert oraz członka International Commission w międzynarodowym programie CEEPUS. Jego zasługą jest obecny kształt strategii uczestnictwa Polski w Programie CEEPUS w zakresie nauk technicznych. Jest także ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku elektrotechnika, dyrektorem międzywydziałowej jednostki Politechniki Śląskiej – Centrum Edukacji w Mechatronice i przewodniczącym jej Akademickiej Rady Programowej.

Profesor Krzysztof Kluszczyński brał udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących. Jako ekspert i delegat uczestniczył w posiedzeniach Technical Commission nr 2 – IEC oraz Working Group nr 12 – TC 2.

Profesor Krzysztof Kluszczyński jest znany i ceniony na forum międzynarodowym. W 2001 r. rozpoczął współpracę z International Network ”Research and Education in Mechatronics” REM, która zrzesza ponad 200 uczelni i firm mających wpływ na rozwój mechatroniki; obecnie jest członkiem jej Steering Committee. W 2004 r., we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, organizował V International Workshop REM’2004, w którym uczestniczyli naukowcy z 16 krajów. Wynikiem nawiązanych wówczas kontaktów pomiędzy Politechniką Śląską, a uczelniami niemieckimi i brytyjskimi była realizacja programu Unii Europejskiej TEMPUS-MEDA „Development of an Industry-linked Mechatronics Program with Training of Trainers” DIMPTOT oraz Development of Joint International Master Degree and Lifelong Learning Framework in Mechatronics JIM2L, których głównym celem było uruchomienie wzorcowych studiów inżynierskich i magisterskich z zakresu mechatroniki na trzech uczelniach w Egipcie i dwóch uczelniach w Jordanii. 

Profesor Krzysztof Kluszczyński wypromował 14 doktorów; był recenzentem 25 rozpraw doktorskich oraz 9 przewodów habilitacyjnych; opiniodawcą w 6 wnioskach o tytuł profesora.

Publikowany dorobek Profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego (autor/współautor) obejmuje 6 monografii i ok. 300 artykułów, opublikowanych m.in. w ”Electric Machines and Power Systems”, USA; ”International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics”, Japan; COMPEL – International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering,UK; ”Archives of Electrical Engineering PAN”, ”Journal of Technical Physics PAN”, „Rozprawy Elektrotechniczne PAN”; „Przegląd Elektrotechniczny” oraz w materiałach prestiżowych konferencji naukowych z zakresu maszyn elektrycznych, napędu, teorii obwodów, elektromagnetyzmu i mechatroniki.

Profesor Krzysztof Kluszczyński jest recenzentem dla wielu czasopism międzynarodowych i krajowych oraz dla kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji. Jest także recenzentem dla Fundacji Nauki Polskiej.

Nadanie Profesorowi Krzysztofowi Kluszczyńskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej stanowi wyraz uznania Jego pozycji w świecie, a także uhonorowania wieloletniej, owocnej współpracy z Uczelnią.

 

 

 

Szczegółowa lista materiału filmowego na jednej płycie:

Pierwszy dzień — 1 grudnia 2015

1.        Sesja inauguracyjna

2.        Wręczenie nagrody dla TVP 42’:37”

3.        Cyberbezpieczeństwo  w energetyce 47’00”

4.        J. Szczurowski Dyrektor SEP COSiW – organizacja i zadania wywiad 1:03’16”

5.        W. Marzęcki Autor wstawy o K. Szpotańskim  1:07’26”

6.        Układy elektryczne w pojazdach trakcyjnych 1:09’54”

7.        Konfiguracja układów pokładowych pojazdów trakcyjnych 1:28’06”

8.        Otwarcie - Program Polskiej Energetyki Jądrowej 1”44’10”

9.        Firma PROTEKTEL – wywiad oferta 2”06’26”

10.     Firma ZREW Transformatory — wywiad oferta 2:07’10”

11.     Firma DEHN POLSKA — wywiad oferta 2:08’13”

12.     Otwarcie wystawy o Kazimierzu Szpotańskim 2:10’19”

13.     Dozór Techniczny w Elektrowni Jądrowej 2:15’20”

Drugi dzień — 2 grudnia 2015

1.        Sesja Plenarna Badania naukowe a innowacyjna gospodarka

2.        Firma ORWELS — wywiad oferta 36’47”

3.        Firma VOX — wywiad oferta 39’10”

4.        Firma ADIKAMS — wywiad oferta 41’15

5.        Elektryka w medycynie 42’30

6.        Firma Pro energetyka — wywiad oferta 1:01’34”

7.        Firma Impact Clean Power Technology — wywiad oferta 1:02’44”

8.        BOŚ BANK — wywiad oferta 1:04’37”

9.        LEASING OFERTA DLA SEP— wywiad oferta 1:06’00”

10.     PSE praca dużych bloków węglowych 1:07’00”

11.     Sesja kończąca i raport elektryka dla pokoleń 1:25’10

Część artystyczna

a.       Covery zespołu The Doors 

b.      Kobiece trio wokalne.

 

 

Możemy również na indywidualne zamówienia wydzielić z posiadanego materiału pojedyncze wystąpienie.  

Podkategorie