Smaller Default Larger

Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie technicznym badanych urządzeń. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń, czy też dopiero zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jest gwarancją ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Pomiary w okresie eksploatacji służą dla oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń pod 7 względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian czy remontów generalnych. Zastosowanie najlepszych środków ochrony przeciwporażeniowej nie jest wystarczające, jeżeli nie będą one prawidłowo działały. Okresowe pomiary mają potwierdzić prawidłowość działania zastosowanych środków ochrony.

 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - ZAPISY :: formularz elektroniczny :: formularz papierowy

WZORCOWANIE MIERNIKÓW NA TARGACH ENERGETICS LUBLIN 2016
zabierz miernik
zostaw na stoisku SEP COSIW
skorzystaj z niższej ceny

DOBRANA PARA – Warsztaty pomiarów elektrycznych SONEL MPI 530 + PE5
z certyfikatem umiejętności SEP COSiW

 

  • Pomiary – teoria i praktyka: ciągłość przewodów, impedancja pętli zwarciowej, testy wyłączników RCD, separacja elektryczna, rezystancja izolacji, rezystancja uziomów.
  • Obsługa programu PE 5 - do tworzenia protokołów z pomiarów: tworzenie protokołu, struktura drzewa, tabele pomiarowe, charakterystyki zabezpieczeń, harmonogram, współpraca z programem Schematic 2,
  • Obsługa miernika: wykonywanie pomiarów, obsługa pamięci, akcesoria
  • Współpraca miernika z programem PE 5 – Jak przyspieszyć pomiary? Jak skrócić do minimum czas przygotowywania protokołów?

TARGOWA CENA SZKOLENIA:  320.00  zł opłata regularna 70.00 zł opłata dla ucznia/ studenta

TERMIN : 16 listopada 2016 :: godz. 10:30 - 15:00
MIEJSCE SZKOLENIA:  TARGI ENERGETICS LUBLIN Sala Konferencyjna B2A
ORGANIZATOR SZKOLENIA: DASL Systems  :: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw
OFERTA OBEJMUJE: wykłady i warsztaty, certyfikat z odbycia szkolenia wydany przez Zakład Szkolenia SEP COSiW, upr. Kuratorium Oświaty, UM Warszawa 2.14/00386/2005,  Serwis kawowy